Agenda

PROGRAMUL CONFERINŢEI, 23 NOIEMBRIE 2023

09:15 – 09:30
Mesaje de bun venit

Vorbitori invitaƫi:

 •  Stelian ARIONPreședinte, Smart Cities of Romania CLUSTER
 •  Tudor PRISECARUPreședinte Senat, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București

09:30 – 11:00
STRATEGII DE DEZVOLTARE A ORAŞELOR INTELIGENTE Panel

Dezvoltarea sustenabilă a oraşelor şi comunităţilor şi în subsidiar oraşele inteligente reprezintă modelul preferat de evoluţie urbană, evoluţie stimulată de resursele apreciabile existente la acest nivel şi de progreselele tehnologice, în care digitalizarea joacă un rol determinant. Implementarea tehnologiilor moderne nu rezolvă însă în mod eficace necesităţile oraşelor, fie că proiectele nu sunt ajustate la nevoile concrete, fie că aplicarea lor necesită în prealabil schimbări în cadrul de reglementare, în administrare, în relaţia public-privat-cetăţean. Nu orice proiect digital este un proiect de smart city. Furnizarea de servicii digitale la cei mai buni parametri, nu rezolvă singură nevoia de aplicaţii specifice comunității, de fluxuri şi proceduri simplificate, de acces şi transparenţa, de rezilență și securitate. Informarea continuă și dialogul faţă în fată ȋntre reprezentanţii tuturor parţilor implicate facilitează schimbului de idei şi soluţii și abordarea concretă a subiectelor de interes comunitar și stimulează transferul know-how-ului existent în economie. În acest dialog clusterele pot juca un rol determinant dacă se defineşte un cadru legal corespunzător.

Moderator:
Stelian ARION - Președinte, Smart Cities of Romania Cluster (SCoR Cluster)


Invitaƫi:

 •  Diana GHEORGHE – Manager Public, Serviciul Autorităţii Naţionale pentru Programe Europene, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraƫiei
 •  Cătălin BOGHIU - Director Executiv, Direcţia Transformare Digitală şi Implementare Smart City, Primăria Municipiului Iaşi
 •  Adrian CRĂCIUN – Director Executiv, Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomeraţiilor Urbane din România
 •  Dragoş DAVID – Director General, Zona Metropolitană Braşov
 •  Conf. dr. Paulina MITREA – Manager Grup Brained City, Cluj IT Cluster

11:00 – 11:15

Networking Break
Locul ideal pentru un schimb eficient de opinii şi experiență.


11:15 – 13:00
TEHNOLOGII SI SOLUŢII INOVATIVE PENTRU ORAŞE INTELIGENTE Prezentări proiecte

Dezvoltarea sustenabilă a oraşelor nu poate fi gândită azi fără aportul tehnologiei iar tehnologia disponibilă acum și în perspectiva apropiată diferă semnficativ de cele pe care le cunoașteam acum 5-10 ani. Progresele tehnologice actuale stau la baza unor produse și soluții noi care se pot aplica în proiecte de smart city cu impact semnificativ, dar valorificarea optimă a acestora implică schimbări în cadrul de reglementare, administrație, infrastructurile urbane, mentalitatea cetățenilor. Trecerea de la abordarea reactivă la abordarea proactivă, integrarea și funcționarea în ecosisteme dar și funcționarea stabilă în regim parțial sau deteriorat sunt aspecte care trebuie analizate atent şi specific în cadrul elaborării soluțiilor. Sesiunea este deschisă promotorilor de soluţii şi produse aplicabile în domeniul smart city.

Moderator:
Stelian ARION - Președinte, Smart Cities of Romania Cluster (SCoR Cluster)


Invitaƫi:
Parteneri tehnologici

 •  Smart Grid – Smart Energy – Smart City – Stelian Constantin BULIGA, Director Strategie și Tehnologie Rețea Electricitate DELGAZ GRID
 •  Soluţii şi servicii de transformare digitală – Smart Villages – Ionel Liviu ZĂTREANU, Sales Manager – IoT Solutions, BEIA CONSULT INTERNATIONAL
 •  Dispozitive și soluții inteligente pentru transportul public și controlul parcărilor – Mihai GRĂDINARU - CEO TEJAS DEVELOPMENT, Rob Vandervecht - CMO COPPERNIC, Sebastien Michon - KASD COPPERNIC
 •  Inţelegerea eficienţei publicităţii stradale cu ajutorul datelor de mobilitate urbană – Cosmin POPA - CEO INGENIOUS
Exemple de tehnologii recente aplicate în proiecte de smart city Panel


Moderator:
Stelian ARION - Președinte, Smart Cities of Romania Cluster (SCoR Cluster)


Invitaƫi:
Membrii asociativi din SCOR Cluster

 •   Liviu MATEESCU, Preşedinte Asociaţia Română pentru Tehnică de SecuritateARTS
 •   Gheorghe GIGEA, Preşedinte Intelligent Transport Systems RomaniaITS România
 •   Cerna MLADIN, Preşedinte Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din RomâniaAAECR
 •   Dan Ioan GHEORGHIU, Preşedinte Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al EnergieiCNR-CME

13:00 – 13:30

Networking Break
Locul ideal pentru un schimb eficient de opinii şi experiență.


13.30 – 14.30
Formarea cererii în piață prin educaţia/instruirea beneficiarilor potențiali de soluții și tehnologii inovative tip Smart City Panel

Evoluțiile în domeniul dezvoltării durabile a oraşelor şi comunităţilor în principal respectiv în domeniul infrastructurilor tehnice, a sistemelor și instalațiilor urbane implică schimbări în cunoștințele, competențele, mentalitățile angajaților din administrație, educație, furnizori și prestatori etc., dar și a cetățenilor în general. Modalitățile moderne de informare și conștientizare, de educare și formare profesională, de perfecționare trebuie să țină pasul cu evoluția generală, să țină cont de caracteristicile vieții moderne dar și de structura populației. Cunoștințele şi abilitățile trebuie să țină pasul cu tehnologia actuală, dar și cu vulnerabilitățile și riscurile induse atât la nivel de utilizator cât și la nivelul operatorilor şi administratorilor. Dezbaterea îşi propune să sondeze formule de educare și formare specifice împreună cu actori din domeniul educației, asociații profesionale, administrație, standardizare.

Moderator:
Stelian ARION - Președinte, Smart Cities of Romania Cluster (SCoR Cluster)


Invitaƫi:

 •  Prof. dr. ing. Emilia Cerna MLADIN – Facultatea de Energetică, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – UNSTPB; Preşedinte Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România – AAECR
 •  Conf. dr. Paulina MITREA – Manager Grup Brained City, Cluj IT Cluster
 •  Mihai GRĂDINARUMembru CD SCoR Cluster, Director Proiect SPOTLOG
 •  Conf. univ. dr. Cătălin VRABIE – Facultatea de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA

14:30 – 15:00

Concluzii